Produkter taggade med: altan

Sidor: 1 2next pagelast page

Montering av altan på befintliga trädgårdsplattor

Montering av altan på befintliga trädgårdsplattor
SEK895.00

I vår tjänst Montering av altan på befintliga trädgårdsplattor ingår: ? Montering av regelverk. ? Montering trall i impregnerat virke. OBS! Avvägning av de befintliga plattorna ingår inte, extra kostnad kan tillkomma. Din uppgift ? Mät upp ytan där altandäcket ska placeras. Mät sidan x sidan d.v.s. ytans längd x ytans bredd, på så vis får du antalet kvadratmeter. ? Allt material ska finnas i anslutning till den plats där arbetet ska utföras. Om så inte är fallet kan hantverkaren komplettera med material dock sker det mot en extrakostnad. ? Ytan där altandäcket ska placeras ska vara förberedd och fri från buskar, träd, stubbar, stenar eller annat material. Att ta bort buskar, träd, stenar och stubbar ingår ej. Vill du ha hjälp med detta moment så kan hantverkaren lämna ett separat kostnadsförslag. ? Altanen placeras direkt på befintliga trädgårdsplattor som måste ligga i rätt nivå och på en stabil grund. Behövs plattorna läggas om tillkommer en extra kostnad.Tips från experterna? Vill du undvika ogräs under altanen så ta bort all matjord och ersätt med sand eller finkornig stenkross. Att gräv bort eventuellt gräs och lägg ut markduk och singel ingår ej. Vill du ha hjälp med detta moment så kan hantverkaren lämna ett separat kostnadsförslag.MaterialchecklistaStomme ? Impregnerad Stolpe 95x95 Grön ? Impregnerad Regel 45x170 ? Balksko ? Fransk skruv ? Trallskruv Rostfri ? Ankarskruv Trall ? Trall Impregnerad 28x120 Grön ? Trallskruv rostfri A2

Montering av altan på plintgrund

Montering av altan på plintgrund
SEK488.60

I vår tjänst Montering av altan på plintgrund ingår: ? Montering av bärlina, ? Montering stolpar. ? Montering regelverk. ? Montering trall i impregnerat virke.Din uppgift? Allt material ska finnas i anslutning till den plats där arbetet ska utföras. Om så inte är fallet kan hantverkaren komplettera med material dock sker det mot en extrakostnad. ? Ytan där altandäcket ska placeras ska vara förberedd och fri från buskar, träd, stubbar, stenar eller annat material. Att ta bor buskar, träd, stenar och stubbar ingår ej. Vill du ha hjälp med detta moment så kan hantverkaren lämna ett separat kostnadsförslag. ? Marken ska vara grävbar för placering av plintar. Om marken inte är grävbar kan hantverkaren lämna ett separat kostnadsförslag för den åtgärd som krävs. ? Det får vara max 50 cm mellan mark och altan. Tips från experterna ? Vill du undvika ogräs under altanen så ta bort all matjord och ersätt med sand eller finkornig stenkross. Att gräv bort eventuellt gräs och lägg ut markduk och singel ingår ej. Vill du ha hjälp med detta moment så kan hantverkaren lämna ett separat kostnadsförslag. ? Marken ska vara grävbar för placering av plintar. Om marken inte är grävbar kan hantverkaren lämna ett separat kostnadsförslag för den åtgärd som krävs. ? Det får vara max 50 cm mellan mark och altan. ? I de fall endast montering av fristående plintgrund sker för pergola, staket, plank etc gäller inte Rot-avdraget.MaterialchecklistaStomme ? Impregnerad Stolpe 95x95 Grön ? Impregnerad Regel 45x170 ? Balksko ? Fransk skruv ? Trallskruv Rostfri ? Ankarskruv Trall ? Trall Impregnerad 28x120, 8,4 lpm/m2 ? Trallskruv rostfri A2, ca 35st/m² (Åtgång vid läggning av trall, beräknad vid 5 mm springa) Räkna därefter ut hur många löpmeter virke du behöver av de olika dimensionerna ? Impregnerad regel 45x170 ? Impregnerad stolpe 95x95 ? Trall Impregnerad 28x120

Montering av kjol

Montering av kjol
SEK728.00

I vår tjänst Montering av kjol ingår: ? Montering av en kjol med en höjd upp till 150 cm av impregnerat virke. Observera att priset som anges är per kvadratmeter. Din uppgift? Räkna ut storleken på kjolen dvs hur många kvadratmeter består kjolen av. ? Allt material ska finnas i anslutning till den plats där arbetet ska utföras. Om så inte är fallet kan hantverkaren komplettera med material dock sker det mot en extrakostnad. ? Ytan där altandäcket ska placeras ska vara förberedd och fri från buskar, träd, stubbar, stenar eller annat material. Att ta bort buskar, träd, stenar och stubbar ingår ej. Vill du ha hjälp med detta moment så kan hantverkaren lämna ett separat kostnadsförslag.Tips från experterna? Det får vara max 50 cm mellan mark och altan. ? Vill du undvika ogräs under altanen så ta bort all matjord och ersätt med sand eller finkornig stenkross. Att gräv bort eventuellt gräs och lägg ut markduk och singel ingår ej. Vill du ha hjälp med detta moment så kan hantverkaren lämna ett separat kostnadsförslag.

Montering av plintgrund

Montering av plintgrund
SEK558.60

I vår tjänst Montering av plintgrund ingår: ? Utsättning av plintarnas placering. ? Gräva hål för alla plintar. ? Placera plintarna i urgrävda hål. ? Återfylla. Din uppgift ? Räkna ut hur stor altanen ska bli. OBS! Beställningen görs per kvadratmeter och inte per plint. Avståndet mellan plintar ska vara max 2 meter. Både i längs led och bredd. Om altanen är djupare än 2 meter, krävs en mittre bärlina för att få tillräcklig stabilitet. ? Allt material ska finnas i anslutning till den plats där arbetet ska utföras. Om så inte är fallet kan hantverkaren komplettera med material dock sker det mot en extrakostnad. ? Ytan där altandäcket ska placeras ska vara förberedd och fri från buskar, träd, stubbar, stenar eller annat material. Att ta bort buskar, träd, stenar och stubbar ingår ej. Vill du ha hjälp med detta moment så kan hantverkaren lämna ett separat kostnadsförslag. ? Marken ska vara grävbar för placering av plintar. Om marken inte är grävbar kan hantverkaren lämna ett separat kostnadsförslag för den åtgärd som krävs. ? Obs! Bärlina ingår ej.Tips från experterna ? Det får vara max 50 cm mellan mark och altan. ? I de fall endast montering av fristående plintgrund sker för pergola, staket, plank etc så gäller inte ROT-avdraget. ? Vill du undvika ogräs under altanen så ta bort all matjord och ersätt med sand eller finkornig stenkross. Att gräv bort eventuellt gräs och lägg ut markduk och singel ingår ej. Vill du ha hjälp med detta moment så kan hantverkaren lämna ett separat kostnadsförslag.Materialchecklista ? Betongplint finns i standardhöjd 50 och 70 cm. ? Riktsnöre Terracotta ? Makadam för återfyllnad

Montering av staket

Montering av staket
SEK568.40

I vår tjänst Montering staket ingår: ? Montering av ett altanräcke med en höjd upp till 110 cm i impregnerat virke. Välj vilken stakettyp du vill ha: ? Ribbstaket ? Staket med kryss och stående reglar ? Stående ribbstaket ? Räcke med stående plank ? KrysstaketFörutsättningar för tjänsten För att våra hantverkare ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den hantverkare som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan hantverkare och köpare. ? Allt material ska finnas i anslutning till den plats där arbetet ska utföras. ? Det får vara max 50 cm mellan mark och altan.Hur mäter jag upp inför montering av staket? Mät upp längden på altanräcket. Räkna därefter ut hur många löpmeter virke du behöver av de olika dimensionerna. ? Impregnerad stolpe 95x95 Grön ? Impregnerad regel 45x170 Har du frågor eller funderingar kontaktar du vår kundtjänst på nummer 0771-89 00 89 så får du hjälp av någon av våra specialister.Vad händer efter mitt köp? När du beställt de tjänster som är intressanta för dig ser vi till att en snickare kontaktar dig inom 2 arbetsdagar och bestämmer en tid som passar för uppdraget. Materialchecklista ? Impregnerad Stolpe 95x95 Grön ? Impregnerad Regel 45x170 ? Balksko ? Ankarskruv ? Trallskruv Rostfri Hur funkar ROT-avdraget? För att vi ska kunna administrera ROT-avdraget måste du ange personnummer och fastighetsbeteckning på det objekt som avses. Bor du i bostadsrätt ska bostadrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer också anges. Använd kommentarsfältet när du lägger ordern. Om Byggmax ansökan om skatteavdrag (ROT) avslås är du betalningsskyldig för den del som avdragits som preliminär skattereduktion. Om du från början vet att du ej kan få ROT-avdrag, ange gärna det i kommentarsfältet, så underlättar det för oss.

Montering av staket

Montering av staket
SEK587.30

I vår tjänst Montering staket ingår: ? Montering av ett altanräcke med en höjd upp till 110 cm i impregnerat virke. Välj vilken stakettyp du vill ha: ? Ribbstaket ? Staket med kryss och stående reglar ? Stående ribbstaket ? Räcke med stående plank ? KrysstaketFörutsättningar för tjänsten För att våra hantverkare ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den hantverkare som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan hantverkare och köpare. ? Allt material ska finnas i anslutning till den plats där arbetet ska utföras. ? Det får vara max 50 cm mellan mark och altan.Hur mäter jag upp inför montering av staket? Mät upp längden på altanräcket. Räkna därefter ut hur många löpmeter virke du behöver av de olika dimensionerna. ? Impregnerad stolpe 95x95 Grön ? Impregnerad regel 45x170 Har du frågor eller funderingar kontaktar du vår kundtjänst på nummer 0771-89 00 89 så får du hjälp av någon av våra specialister.Vad händer efter mitt köp? När du beställt de tjänster som är intressanta för dig ser vi till att en snickare kontaktar dig inom 2 arbetsdagar och bestämmer en tid som passar för uppdraget. Materialchecklista ? Impregnerad Stolpe 95x95 Grön ? Impregnerad Regel 45x170 ? Balksko ? Ankarskruv ? Trallskruv Rostfri Hur funkar ROT-avdraget? För att vi ska kunna administrera ROT-avdraget måste du ange personnummer och fastighetsbeteckning på det objekt som avses. Bor du i bostadsrätt ska bostadrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer också anges. Använd kommentarsfältet när du lägger ordern. Om Byggmax ansökan om skatteavdrag (ROT) avslås är du betalningsskyldig för den del som avdragits som preliminär skattereduktion. Om du från början vet att du ej kan få ROT-avdrag, ange gärna det i kommentarsfältet, så underlättar det för oss.

Montering av staket

Montering av staket
SEK568.40

I vår tjänst Montering staket ingår: ? Montering av ett altanräcke med en höjd upp till 110 cm i impregnerat virke. Välj vilken stakettyp du vill ha: ? Ribbstaket ? Staket med kryss och stående reglar ? Stående ribbstaket ? Räcke med stående plank ? KrysstaketFörutsättningar för tjänsten För att våra hantverkare ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den hantverkare som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan hantverkare och köpare. ? Allt material ska finnas i anslutning till den plats där arbetet ska utföras. ? Det får vara max 50 cm mellan mark och altan.Hur mäter jag upp inför montering av staket? Mät upp längden på altanräcket. Räkna därefter ut hur många löpmeter virke du behöver av de olika dimensionerna. ? Impregnerad stolpe 95x95 Grön ? Impregnerad regel 45x170 Har du frågor eller funderingar kontaktar du vår kundtjänst på nummer 0771-89 00 89 så får du hjälp av någon av våra specialister.Vad händer efter mitt köp? När du beställt de tjänster som är intressanta för dig ser vi till att en snickare kontaktar dig inom 2 arbetsdagar och bestämmer en tid som passar för uppdraget. Materialchecklista ? Impregnerad Stolpe 95x95 Grön ? Impregnerad Regel 45x170 ? Balksko ? Ankarskruv ? Trallskruv Rostfri Hur funkar ROT-avdraget? För att vi ska kunna administrera ROT-avdraget måste du ange personnummer och fastighetsbeteckning på det objekt som avses. Bor du i bostadsrätt ska bostadrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer också anges. Använd kommentarsfältet när du lägger ordern. Om Byggmax ansökan om skatteavdrag (ROT) avslås är du betalningsskyldig för den del som avdragits som preliminär skattereduktion. Om du från början vet att du ej kan få ROT-avdrag, ange gärna det i kommentarsfältet, så underlättar det för oss.

Montering av staket

Montering av staket
SEK510.30

I vår tjänst Montering staket ingår: ? Montering av ett altanräcke med en höjd upp till 110 cm i impregnerat virke. Välj vilken stakettyp du vill ha: ? Ribbstaket ? Staket med kryss och stående reglar ? Stående ribbstaket ? Räcke med stående plank ? KrysstaketFörutsättningar för tjänsten För att våra hantverkare ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den hantverkare som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan hantverkare och köpare. ? Allt material ska finnas i anslutning till den plats där arbetet ska utföras. ? Det får vara max 50 cm mellan mark och altan.Hur mäter jag upp inför montering av staket? Mät upp längden på altanräcket. Räkna därefter ut hur många löpmeter virke du behöver av de olika dimensionerna. ? Impregnerad stolpe 95x95 Grön ? Impregnerad regel 45x170 Har du frågor eller funderingar kontaktar du vår kundtjänst på nummer 0771-89 00 89 så får du hjälp av någon av våra specialister.Vad händer efter mitt köp? När du beställt de tjänster som är intressanta för dig ser vi till att en snickare kontaktar dig inom 2 arbetsdagar och bestämmer en tid som passar för uppdraget. Materialchecklista ? Impregnerad Stolpe 95x95 Grön ? Impregnerad Regel 45x170 ? Balksko ? Ankarskruv ? Trallskruv Rostfri Hur funkar ROT-avdraget? För att vi ska kunna administrera ROT-avdraget måste du ange personnummer och fastighetsbeteckning på det objekt som avses. Bor du i bostadsrätt ska bostadrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer också anges. Använd kommentarsfältet när du lägger ordern. Om Byggmax ansökan om skatteavdrag (ROT) avslås är du betalningsskyldig för den del som avdragits som preliminär skattereduktion. Om du från början vet att du ej kan få ROT-avdrag, ange gärna det i kommentarsfältet, så underlättar det för oss.

Montering av staket

Montering av staket
SEK510.30

I vår tjänst Montering staket ingår: ? Montering av ett altanräcke med en höjd upp till 110 cm i impregnerat virke. Välj vilken stakettyp du vill ha: ? Ribbstaket ? Staket med kryss och stående reglar ? Stående ribbstaket ? Räcke med stående plank ? KrysstaketFörutsättningar för tjänsten För att våra hantverkare ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den hantverkare som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan hantverkare och köpare. ? Allt material ska finnas i anslutning till den plats där arbetet ska utföras. ? Det får vara max 50 cm mellan mark och altan.Hur mäter jag upp inför montering av staket? Mät upp längden på altanräcket. Räkna därefter ut hur många löpmeter virke du behöver av de olika dimensionerna. ? Impregnerad stolpe 95x95 Grön ? Impregnerad regel 45x170 Har du frågor eller funderingar kontaktar du vår kundtjänst på nummer 0771-89 00 89 så får du hjälp av någon av våra specialister.Vad händer efter mitt köp? När du beställt de tjänster som är intressanta för dig ser vi till att en snickare kontaktar dig inom 2 arbetsdagar och bestämmer en tid som passar för uppdraget. Materialchecklista ? Impregnerad Stolpe 95x95 Grön ? Impregnerad Regel 45x170 ? Balksko ? Ankarskruv ? Trallskruv Rostfri Hur funkar ROT-avdraget? För att vi ska kunna administrera ROT-avdraget måste du ange personnummer och fastighetsbeteckning på det objekt som avses. Bor du i bostadsrätt ska bostadrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer också anges. Använd kommentarsfältet när du lägger ordern. Om Byggmax ansökan om skatteavdrag (ROT) avslås är du betalningsskyldig för den del som avdragits som preliminär skattereduktion. Om du från början vet att du ej kan få ROT-avdrag, ange gärna det i kommentarsfältet, så underlättar det för oss.

Montering av trappa

Montering av trappa
SEK2,590.00

I vår tjänst Montering av trappa ingår: ? Montering av en altantrapp med 5 max fem steg. ? Steghöjd på 14-20 cm och en bredd på 120 cm. Din uppgift? Allt material ska finnas i anslutning till den plats där arbetet ska utföras. Om så inte är fallet kan hantverkaren komplettera med material dock sker det mot en extrakostnad. ? Ytan där altandäcket ska placeras ska vara förberedd och fri från buskar, träd, stubbar, stenar eller annat material. Att ta bort buskar, träd, stenar och stubbar ingår ej. Vill du ha hjälp med detta moment så kan hantverkaren lämna ett separat kostnadsförslag.Tips från experterna? Vill du undvika ogräs under altanen så ta bort all matjord och ersätt med sand eller finkornig stenkross. Att gräv bort eventuellt gräs och lägg ut markduk och singel ingår ej. Vill du ha hjälp med detta moment så kan hantverkaren lämna ett separat kostnadsförslag. ? Marken ska vara grävbar för placering av plintar. Om marken inte är grävbar kan hantverkaren lämna ett separat kostnadsförslag för den åtgärd som krävs. ? Det får vara max 50 cm mellan mark och altan. ? I de fall endast montering av fristående plintgrund sker för pergola, staket, plank etc gäller inte ROT-avdraget.Materialchecklista? 2 x 3,3 Impregnerad Regel 45x45 ? 2 x 4,5 Impregnerad Regel 45x170 ? 1 x 3,6 Impregnerad Regel 45x170 ? 1 paket Trallskruv Rostfri ? 3 st Platta, slät Grå

Stolphatt

Stolphatt
SEK39.95

Stolphatt 34x120x120 mm av oljeimpregnerad furu avsedd att skydda ändträ på grindstolpar och liknande. Den profilerade stolphatten är ett enkelt sätt att ge ditt staket en proffsig finish.MonteringSkruvas med trallskruv eller spikas med rostskyddad spik. För dold skruvning kan stolphatten skråskruvas fast snett underifrån.Tekniska dataTjocklek: 34 mm Bredd: 95 mm Längd: 95 mm Behandling: Oljeimpregnering

Stolphatt

Stolphatt
SEK29.95

Stolphatt 34x95x95 mm av oljeimpregnerad furu avsedd att skydda ändträ på grindstolpar och liknande. Den profilerade stolphatten är ett enkelt sätt att ge ditt staket en proffsig finish. MonteringSkruvas med trallskruv eller spikas med rostskyddad spik. För dold skruvning kan stolphatten skråskruvas fast snett underifrån. Tekniska dataTjocklek: 34 mm Bredd: 95 mm Längd: 95 mm Behandling: oljeimpregnering

Stolphatt

Stolphatt
SEK24.95

Stolphatten är avsedd för att skydda ändträt i stängsel eller staketstolpar. Den är varmförzinkad och fästs med en skruv.

Stolphatt Diamant Aluzink

Stolphatt Diamant Aluzink
SEK99.00

Ge ditt staket en proffsig finish genom att använda snygga stolphattar. De skyddar dessutom ändträet mot angrepp av röta och svamp.

Stolphatt Diamant Aluzink

Stolphatt Diamant Aluzink
SEK59.95

Ge ditt staket en proffsig finish genom att använda snygga stolphattar. De skyddar dessutom ändträet mot angrepp av röta och svamp.

Stolphatt Diamant Aluzink

Stolphatt Diamant Aluzink
SEK79.95

Ge ditt staket en proffsig finish genom att använda snygga stolphattar. De skyddar dessutom ändträet mot angrepp av röta och svamp.

Stolphatt Pyramid Aluzink

Stolphatt Pyramid Aluzink
SEK19.95

Ge ditt staket en proffsig finish genom att använda snygga stolphattar. De skyddar dessutom ändträet mot angrepp av röta och svamp.

Stolphatt Pyramid Koppar

Stolphatt Pyramid Koppar
SEK29.95

Ge ditt staket en proffsig finish genom att använda snygga stolphattar. De skyddar dessutom ändträet mot angrepp av röta och svamp.

Sidor: 1 2next pagelast page